tel.: +359 66 800 270, +359 888 33 54 89; e-mail: office@radev.bg

Услуги


РАДЕВ ПРИНТ ЕООД изпълнява  проект ДБФП №  BG16RFOP002-2.089-4283-C01 по процедура “Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.
Повече информация

РАДЕВ ПРИНТ ЕООД изпълнява проект № BG16RFOP002-2.083-0043-C01 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“. Проектът е по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии” към проект №BG16RFOP002-2.015-0002 „Ваучерна схема за предоставяне на информационни и комуникационни технологии (ИКТ УСЛУГИ) на микро, малко и средни предприятия (МСП)“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Повече информация

От юли месец 2019 имаме нова възможност – многоцветен печат на тениски в къси серии.
Инсталирахме НОВ ПРИНТЕР ЗА ДИРЕКТЕН ПЕЧАТ ВЪРХУ ТЕКСТИЛ

Обновихме сайта с видео информация за предлаганите от нас трансферни щампи

От началото на годината имаме и нова услуга за трансферни щампи в къси тиражи .
Януари 2019 закупихме нов режещо-печатащ плотер за изработка на флекс щампи в къси тиражи.

През 2018 година увеличихме капацитета си с нова машина за директен печат с по-голям печатаем размер – 50 х 70 см.
От Август месец 2018 година предлагаме и нова услуга – пълноцветни трансферни щампи с перфектно качество и възможност за малки тиражи.

В началото на 2017 година инсталирахме модерна автоматизирана система за печат на висококачествени трансфери за текстил.
Технологията е подходяща за изработка на лога и емблеми върху работно облекло, спортни екипи, якета, тениски, шапки, чадъри, чанти, ленти за баджове и други.

Повече информация

Back to Top