tel.: +359 66 800 270, +359 888 33 54 89; e-mail: office@radev.bg

Проект ДБФП №  BG16RFOP002-2.089-4283-C01

качено на: 11.11.2021

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.089-4283-C01

Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Бенефициент: РАДЕВ ПРИНТ ЕООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 42 500 лв.
европейско и 7 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 28.10.2021 г.
Край: 28.01.2022 г.

 

Back to Top